Ch. Nenuoramos Lord WizardCh. Aria z Čechynských lúk

{ C.I.E. Milbu Twister to Nenuoramos { Ch. Sandusky Alain Prost
Ch. Milbu Greta Grietina
JCh. Majik As You Were { Festival's San Domingo
Majik Nellie Melba
{ Ch. Koriander v.d. Beerse Hoeve { Ch. Xanthos Apple Jack
Molly v.d. Beerse Hoeve
Bella spod Vartovky { C.I.B. Atrey Evidog
Wendy Zlata Cesta

 

 

MENO ZDRAVIE VÝSTAVY SKÚŠKY

Burberry Edition Canis Regnum

"BERRY"

 

Slovenský šampión šteniat 

 3x NV 1, BOB BABY, V2.,V3.

 

Bright Diamond Canis Regnum

"MEGGY"

HD: A/A, ED: 0/0, OCD: negatívne,

GR PRA 1 & 2 - N/N,

PRA/PRCD - N/N

ICTa - N/N, GRMD - Xn/Xn 

zdravé srdce

Maďarský šampión krásy

Slovenský šampión krásy 

Slovenský šampión šteniat

CACIB, r.CACIB, BOS,

8x CAC, 3x r.CAC,

CAJC, 5x VN 1.

OVVR - 1. cena

2x JSR - 2x 1. cena,

1x R-CACT

FSR - 1. cena

LSR - 1. cena

VSR - 1. cena & CACT

Brave Heart Canis Regnum

"ZARA"

  VN 2.  

Bitersweet Symphony Canis Regnum

"MIA"

HD: A/A, ED: 0/0, OCD: negatívne

GR PRA 1 & 2 - N/N, ICTa - N/N

Slovenský šampión krásy

CACIB, 2x BOS, 5x CAC,

3x CWC, 5x r.CAC

OVVR - 1. cena

LSR - 1. cena 

ŠSZVP - 1. cena

3x JSR - 3x 1. cena

 2 x CACT

Canisterapeutické skúšky

Brilliant Shine Canis Regnum

"BREE"

     

Burning Star Canis Regnum

"BELLINKA"

HD: C/C, ED: 0/0, OCD: negatívne, 

GR PRA 1 & 2 - N/N,

PRA/PRCD - N/N

ICTa - N/N, GRMD - Xn/Xn 

V 3., V, VN 4. OVVR - 2. cena

Black Pearl Canis Regnum

"BELLA"

     

 

- FOTOGALÉRIA - 

VRH B - v nových domovoch

VRH B - 6 týždňov

 

VRH B - 5 týždňov

 

VRH B - 4 týždne